Powrót

Kodeks Dobrych Praktyk w Ogrodnictwie

Kodeks Dobrych Praktyk w Ogrodnictwie

W Arboretum Leśnym im. Prof. Stefana Białoboka stosujemy Kodeks Dobrych Praktyk - Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia.

Dokument został wydany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Publikacja zawiera zbiór zasad określających jak postępować z roślinami należącymi do gatunków obcych, aby ograniczyć ich przenikanie z ogrodów i terenów zieleni do dzikiej przyrody. Ponadto w Kodeksie znajdują się karty informacyjne o roślinach należących do inwazyjnych gatunków obcych stosowanych w ogrodnictwie. W karcie można znaleźć opis rośliny i praktyczne zalecenia jak uprawiać ją w sposób bezpieczny dla rodzimej przyrody.

Kodeks Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia jest dedykowany osobom uprawiającym własne ogrody, jak również zawodowo zajmującym się ogrodnictwem, osobom którym nieobojętna jest ochrona przyrody i troska o środowisko.

Kodeks został opracowany przez grono ekspertów, a treść zaakceptowało 20 instytucji reprezentujących administrację publiczną, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe oraz wiodące stowarzyszenia branży ogrodniczej.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją, która jest dostępna na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

W związku z Kodeksem Dobrych Praktyk, w 2017 roku w Arboretum Leśnym nastąpiło oficjalne otwarcie ścieżki edukacyjnej  - "Rośliny inwazyjne". Projekt został zrealizowany przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Wzdłuż 400 metrowej ścieżki ustawiono 50 kolorowych tablic, które w ciekawy sposób pokazują jakim zagrożeniem dla rodzimej fauny i flory może być wprowadzanie do środowiska obcych, niepoznanych gatunków roślin, ujętych w Kodeksie Dobrych Praktyk - Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia.