Asset Publisher Asset Publisher

Nagrody

Główne nagrody przyznane dla Arboretum Leśnego przy Nadleśnictwie Syców

1996 rok

Nagroda „Złota Szyszka" dla Nadleśnictwa Syców, na Międzynarodowych Targach Leśnych w Warszawie w za hodowlę sadzonek drzew i krzewów.

 

2006 rok

Tytuł „Lidera Polskiej Ekologii" dla Nadleśnictwa Syców w kategorii przedsiębiorstw za zachowanie i pomnażanie zasobów genowych ekosystemów leśnych Polski Zachodniej, przyznawanej przez Ministra Środowiska

                

 

2013 rok

Nagroda „Panteon Polskiej Ekologii" dla Arboretum Leśnego i Nadleśnictwa Syców w kategorii Instytucja Wspomagająca.

 

2013 rok

Tytuł „Leśnika Roku" dla kierownika Arboretum Leśnego – Stanisława Sęktasa, przyznawanego przez XV posiedzenie Kapituły przyznającej tytuły „Leśnika Roku", które odbyło się 6 grudnia w Poznaniu, w Bibliotece Raczyńskich

Kapituła obradowała w składzie: mgr inż. Zyta Bałazy, prof. dr hab.Władysław Chałupka, dr inż. Anna Dymek – Kusiak, prof. dr hab. Roman Gornowicz, dr inż. Józef Grodecki, mgr inż. Piotr Grygier, mgr inż. Zbigniew Gorgul, ks. bp. dr Edward Janiak, inż. Paweł Kałużyński, mgr inż. Czesław Kozioł, mgr inż. Wiesław Krzewina, Pan Jan Kubiak, dr hab. Władysław Kusiak, prof. dr hab. Jerzy Modrzyński, prof. dr hab. Jacek Oleksyn, mgr inż. Tomasz Pac, mgr inż. Zbyszek Pajewski, dr inż. Benedykt Roźmiarek, dr inż. Anrzej Sokołowski.