Asset Publisher Asset Publisher

Prace naukowe

W ramach działalności statutowej Arboretum leśne im. Prof. S. Białoboka w Nadleśnictwie Syców uczestniczy w gromadzeniu i przekazywaniu informacji naukowo-technicznych.

Tematy badawcze realizowane na terenie Arboretum związane są głownie z szeroko rozumianą botaniką i ochroną zasobów genowych. Arboretum ściśle współpracuje z Instytutem Badawczym Leśnictwa, Leśnym Bankiem Genów Kostrzyca, Arboretum i Zakładem Fizjografii w Bolestraszycach oraz Uniwersytetami Przyrodniczymi w Poznaniu i we Wrocławiu. Wykaz prac magisterskich zrealizowanych w Arboretum leśnym:


- Jagielski Jacek - Analiza zmienności Betula nana L. - gatunku ginącego (z Polskiej Czerwonej Księgi) - wprowadzonego w siedliska zastępcze - Wrocław 1999

- Sęktas Jarosław - Roślinność wodna, szuwarowa i łąkowa części Wzgórz Sycowskich - Wrocław 1999

- Piwek Monika - Ocena zmienności morfologicznej sadzonek ginącego gatunku Prunus padus L. - Wrocław 2001

- Kołosowska Barbara - Ocena rozmnażania generatywnego drzew doborowych dębu krotoszyńskiego - Wrocław 2002

- Krawczyk Maria - Ocena zmienności ginącego gatunku Sorbus torminalis (L.) Crantz - Wrocław 2002

- Madej Ewelina - Ocena zmienności siewek Pinus x rhaetica pochodzących z dwóch stanowisk - Wrocław 2002

- Olszewska Monika - Ocena rozwoju siewek wegetatywnych Pinus x rhaetica - Wrocław 2002

- Andrychiewicz Lidia - Parzydło leśne (Aruncus dioicus Walter Fernald) w naturalnym i zastępczym środowisku w Arboretum Leśnym w Sycowie - Wrocław 2003

- Łopaciuk Krzysztof - Ocena zdolności kiełkowania nasion drzew doborowych dębu krotoszyńskiego (Quercus robur L.) - Wrocław 2003

- Maciuszek Anna - Wiciokrzew pomorski (Lonicera periclymenum L.) w naturalnym i zastępczym środowisku - Wrocław 2003

- Makar Marta - Arnika górska (Arnica montana L.) chroniony gatunek w środowisku zastępczym w Arboretum Leśnym w Sycowie - Wrocław 2003

- Zwierzyński Krzysztof - Ocena zmienności siewek wybranych gatunków drzew i krzewów - Wrocław 2003

- Barbara Wojtasik - Liczebność i zwalczanie wielożernych szkodników w Arboretum Leśnym im. Prof. Stefana Białoboka w Sycowie - Wrocław 2004

- Bikowski Paweł - Ocena zmienności klonów Taxus baccata pochodzących z różnych stanowisk - Wrocław 2004

- Krzak Aleksandra - Ocena wytrzymałości na niskie temperatury drzew i krzewów ozdobnych pochodzących z różnych rejonów świata uprawianych w Arboretum Leśnym im. Prof. dr hab. Stefana Białoboka - Wrocław 2004

- Kubiak Paweł - Ocena rozmnażania wegetatywnego klonów Pinus x rhaetica pochodzących z naturalnego stanowiska - Wrocław 2004

- Rembikowska Aleksandra - Metody i techniki stosowane w rozmnażaniu generatywnym gatunków zagrożonych i chronionych umieszczonych w Archiwum Gatunków Cennych w Sycowie - Wrocław 2004

- Szynkiewicz Ewelina - Ocena mrozoodporności wybranych gatunków drzew i krzewów ozdobnych rosnących w Arboretum Leśnym im. Prof. dr hab. S. Białoboka - Wrocław 2004

- Winiarska Agnieszka - Ocena zmienności morfologicznej i anatomicznej siewek Pinus x rhaetica pochodzących z naturalnego stanowiska - Wrocław 2004

- Łabudzińska Karolina - Ocena zmienności potomstwa generatywnego Sorbus torminalis (L.) Crantz - Wrocław 2005

- Kaźmierczak Tomasz - Arboretum Leśne w Sycowie prezentacja dla zwiedzających z wykorzystaniem elementów systemów informacji przestrzennej - Warszawa 2005

- Krzysztof Paluch - Ocena zmienności potomstwa generatywnego Sorbus torminalis (L.) Crantz - Wrocław 2006

- Anna Pucka - Ocena zmienności cech morfologicznych i fenologii u ginącego gatunku Sorbus torminalis (L.) Crantz (jarząb brekinia) - Wrocław 2007

- Michał Furgoł - Bogatkowate i kózkowate (Coleoptera: Buprestidae i Cerambycidae) Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Rychtalskie - Wrocław 2007

- Iga Dziedzic - Charakterystyka molekularna roślin z rodzaju Sorbus - Wrocław 2009

- Monika Liebner - Charakterystyka Arboretum Leśnego im. Prof. Stefana Białoboka w Stradomi Dolnej - Wrocław 2010

- Michał Biernacki - Rozmnażanie wegetatywne wybranych gatunków drzew leśnych w Arboretum Leśnym im. Prof. Stefana Białoboka w Sycowie - Kraków 2011

- Martyna Gruszczyńska - Ocena i propozycja wykorzystania turystycznego Arboretum Leśnego do celów edukacji integracyjnej - Wrocław 2012