Edukacja przyrodniczo - leśna dla szkół

Nadleśnictwo prowadzi edukację przyrodniczo - leśną nieodpłatnie.

Edukacja specjalistyczna w Arboretum

Arboretum leśne jest miejscem prowadzenia edukacji przyrodniczej poprzez popularyzację i przekazywanie wiedzy botanicznej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów oraz ochrony różnorodności biologicznej.

Prace naukowe

W ramach działalności statutowej Arboretum leśne im. Prof. S. Białoboka w Nadleśnictwie Syców uczestniczy w gromadzeniu i przekazywaniu informacji naukowo-technicznych.