Kodeks Dobrych Praktyk w Ogrodnictwie

Kodeks Dobrych Praktyk w Ogrodnictwie

Arboretum Leśne im. Prof. Stefana Białoboka podpisało deklarację o stosowaniu Kodeksu dobrych praktyk „Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia".

Kodeks dobrych praktyk jest zbiorem zasad określających jak postępować z roślinami należącymi do gatunków obcych, aby ograniczyć ich przenikanie z naszych ogrodów i terenów zieleni do dzikiej przyrody. Kodeks został wydany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (zaktualizowana wersja – lipiec 2015 r.).

Kodeks ma charakter dobrowolny, jest przeznaczony dla osób uprawiających własne ogrody, jak również zawodowo zajmujących się ogrodnictwem. Jego stosowanie świadczy o zaangażowaniu w ochroną różnorodności biologicznej i dbałości o zachowanie rodzimych gatunków roślin. Poznanie, zaakceptowanie i stosowanie zasad proponowanych w Kodeksie może przyczynić się do zatrzymania lub ograniczenia procesu rozprzestrzeniania się wielu obcych gatunków roślin o charakterze inwazyjnym.

Kodeks dobrych praktyk został opracowany przez grono ekspertów, a jego treść zaakceptowało 20 instytucji reprezentujących administrację publiczną, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe oraz wiodące stowarzyszenia branży ogrodniczej.

 

Więcej informacji na stronie internetowej: www.projekty.gdos.gov.pl/kdpo-zalozenia

Pobierz kodeks: www.projekty.gdos.gov.pl/kdpo-pobierz-kodeks