Krótko o historii Arboretum

Nasz obiekt powstał w 1990 roku. Najpierw miał charakter specjalistycznej szkółki leśnej, która w 1994 roku została przekształcona w arboretum. Uroczyste otwarcie Arboretum odbyło się 10 listopada 1995 roku.

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu w 1995 roku ustanowił statut nadając naszej placówce oficjalną nazwę "Arboretum Leśne im. Prof. Stefana Białoboka w Sycowie", a w 1996 roku powołał Radę Naukową Arboretum, która jest organem doradczym i opiniodawczym w kwestiach naukowych.

Arboretum nadano imię Profesora Stefana Białoboka (1909-1992), wybitnego specjalisty i jednego z czołowych polskich dendrologów, pracownika Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego. Stefan Białobok w 1954 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1970 r. profesora zwyczajnego. W 1976 r. został wybrany członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk.

Organem zarządzającym placówką jest Nadleśnictwo Syców, które podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

 

 

Na przestrzeni lat Arboretum Leśne otrzymało znaczące nagrody i wyróżnienia za prowadzoną działalność, m.in.:

1996 rok - nagroda „Złota Szyszka" dla Nadleśnictwa Syców, na Międzynarodowych Targach Leśnych w Warszawie w za hodowlę sadzonek drzew i krzewów.

 

2006 rok - tytuł „Lidera Polskiej Ekologii" dla Nadleśnictwa Syców w kategorii przedsiębiorstw za zachowanie i pomnażanie zasobów genowych ekosystemów leśnych Polski Zachodniej, przyznawanej przez Ministra Środowiska               

               

 

2013 rok - nagroda „Panteon Polskiej Ekologii" dla Arboretum Leśnego i Nadleśnictwa Syców w kategorii Instytucja Wspomagająca.

 

2013 rok - tytuł „Leśnika Roku" dla kierownika Arboretum Leśnego – Stanisława Sęktasa, przyznawanego przez XV posiedzenie Kapituły przyznającej tytuły „Leśnika Roku".