Wydawca treści Wydawca treści

Leśny Kompleks Promocyjny

Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Rychtalskie" został utworzony 1 lipca 1996 roku. Położony jest w południowej części Wielkopolski i rozciąga się pomiędzy Ostrowem Wielkopolskim, Kluczborkiem, Oleśnicą i Wieruszowem.

Powierzchnia LKP wynosi ponad 47 tys. ha. Jest to teren równinny z wyjątkiem obszaru Wzgórz Ostrzeszowskich, stanowiących wschodnią część Wału Trzebnickiego. W okolicy Parzynowa znajduje się najwyższe wzniesienie Wielkopolski: Kobyla Góra (284 m n.p.m.). W skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Rychtalskie" wchodzą nadleśnictwa Antonin, Syców oraz Leśny Zakład Doświadczalny Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu. Nazwę swą LKP „Lasy Rychtalskie" zawdzięcza znanej i cenionej grupie populacji sosny pospolitej występującej na terenie obrębu gospodarczego Rychtal w Nadleśnictwie Syców. Tego typu populacje gatunków o swoistych cechach dzięki przystosowaniu się do specyficznych warunków siedliskowych nazywają się ekotypem w taksonomii eksperymentalnej.

Leśny Kompleks Promocyjny ─ co to takiego?

W dziejach człowieka las był zawsze źródłem różnych produktów, z których najważniejszym pozostaje drewno. Współcześnie, coraz powszechniejszym staje się zrozumienie ogólno przyrodniczej i społecznej roli lasów oraz konieczności ich ochrony. Lasy Państwowe pragnąc możliwie jak najlepszy udostępnić las społeczeństwu i pokazać elementy proekologicznej gospodarki leśnej w 1995 roku powołano 7 pierwszych Leśnych Kompleksów Promocyjnych, a w kolejnych latach następne tworząc w ten sposób 19 obszarów o szczególnych celach.

Leśne Kompleksy Promocyjne mają do spełnienia następujące cele:

• prowadzenie gospodarki leśnej na podstawie wszechstronnego rozpoznania stanu ekosystemu leśnego;

• trwałe zachowanie lub odtwarzanie naturalnych walorów lasu metodami racjonalnej gospodarki leśnej, prowadzonej na podstawach ekologicznych;

• integrowanie celów gospodarki leśnej z celami aktywnej ochrony przyrody, ochrony krajobrazu oraz ochrony i kształtowania środowiska;

• promowanie trwałej, zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej;

• prowadzenie prac badawczych i doświadczalnictwa leśnego;

• prowadzenie edukacji ekologicznej społeczeństwa.