Zakres działalności Arboretum

Zakres działalności Arboretum Leśnego im. Prof. Stefana Białoboka określa Statut ustanowiony dniu 12.09.1995 zarządzeniem nr 18 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

Pracownia Kultur Tkankowych

W Arboretum prowadzone są prace związane z doświadczalnictwem leśnym skoncentrowane głównie na opracowywaniu i wdrażaniu ulepszonych metod rozmnażania i hodowli roślin.

Galeria zdjęć

Przedstawiamy Państwu aktualne zdjęcia z Arboretum Leśnego!

Nagrody

Główne nagrody przyznane dla Arboretum Leśnego przy Nadleśnictwie Syców