Wydawca treści Wydawca treści

Pracownia Kultur Tkankowych

W Arboretum prowadzone są prace związane z doświadczalnictwem leśnym skoncentrowane głównie na opracowywaniu i wdrażaniu ulepszonych metod rozmnażania i hodowli roślin.

Obecnie najbardziej zaawansowane są prace nad wdrażaniem metody rozmnażania roślin z wykorzystaniem kultur tkankowych, nazywane popularnie rozmnażaniem w warunkach „in vitro". Technika ta wykorzystywana jest do celów badawczych, hodowlanych, dydaktycznych, lecz przede wszystkim umożliwia produkcję wysokiej jakości, jednorodnego materiału roślinnego, który może być rozmnażany przez cały rok, niezależnie od pory roku i pogody, w warunkach wolnych od patogenów. Godnym podkreślenia jest fakt, że rozmnażanie w warunkach in vitro pozostaje niekiedy jedyną możliwą do zastosowania metodą namnażania gatunków zagrożonych wyginięciem.