Wydawca treści Wydawca treści

Trasa turystyczna w Arboretum

Dla terenu Arboretum Leśnego opracowano przykładową trasę turystyczną, która prowadzi przez najbardziej atrakcyjne miejsca, które warto zobaczyć!

Wycieczkę po Arboretum rozpoczynamy przy wejściu głównym, które jest zlokalizowane w południowo-zachodniej części Arboretum. Znajduje się tutaj kasa, punkt informacyjny, punkt sprzedaży roślin ozdobnych oraz kawiarenka z jedzeniem i napojami. W kasie możemy zaopatrzyć się w odpłatne foldery z planem sytuacyjnym ogrodu i trasą turystyczną.

 

PRZYSTANEK I

Przystanek I znajduje się przy „Alpinarium 1997", obiekcie edukacyjnym i „Stawie Gliniak". Przechodzimy przez pomost, gdzie możemy z bliska oglądać ryby w stawie. Z kładki bezpośrednio przechodzimy na teren alpinarium, które powstało w 1997 roku, jako jedno z pierwszych założeń na terenie Arboretum. Alpinarium naśladuje górskie układy roślinności zgodnie z ich naturalnymi warunkami siedliskowymi i składem gatunkowym. Na prezentowanym alpinarium rośnie wiele gatunków roślin górskich, chronionych, zagrożonych wyginięciem lub rosnących w specyficznych warunkach.  Na terenie alpinarium wytyczone są kamieniste ścieżki, pomosty, wyznaczono punkt widokowy oraz o miejsca wypoczynkowe z ławkami.

 

PRZYSTANEK II

Z Alpinarium udajemy się w stronę parku i kolekcji różaneczników „Pod Lasem". Wychodzimy bezpośrednio na aleję okazałych dębów szypułkowych (Quercus robur), która prowadzi wzdłuż części parkowej w arboretum. Głębiej w zadrzewieniach znajduje się kolekcja różaneczników (Rhododendron sp.). Pod okapem drzew rosną również pojedyncze okazy gatunków chronionych bylin. Idąc dalej na północ obserwujemy mijamy zwarty las - możemy zapoznać się z ekosystemem leśnym.

 

PRZYSTANEK III

Z parku skręcamy w prawo, na zgromadzoną w tej części Arboretum kolekcje roślin bylinowych. W kwietniu i maju możemy podziwiać kolekcje tulipanów (Tulipa), a w czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu kolejno kolekcję liliowców (Hemerocallis), kolekcję lilii (Lilium), kolekcję róż (Rosa), kolekcję funkii (Hosta sp.), kosaćców (Iris sp.) oraz  traw ozdobnych, jak również pięknych drzew - kolekcję magnolii (Magnolia sp.) oraz krzewów piwonii (Paeonia sp.).

 

PRZYSTANEK IV

Idąc dalej na północ, po lewej stronie mijamy plantacje nasienną modrzewia europejskiego (Larix decidua). Część terenu plantacji została wyłączona z części zwiedzającej.

 

PRZYSTANEK V

Kolejnym przystankiem jest „Alpinarium 2005", który poszerza zakres wiadomości o nowe gatunki roślin ozdobnych. Tak jak na pierwszym alpinarium, możemy tutaj zapoznać się z gatunkami roślin górskich, chronionych, zagrożonych wyginięciem lub rosnących w specyficznych warunkach. Rośliny zgromadzone w tym miejscu zostały dobrane tak, aby atrakcyjnie kwitły przez cały sezon wegetacyjny.

 

PRZYSTANEK VI

Z Alpinarium kierujemy się w stronę szczególnego drzewa – „Dąb Papieski". Jest to dąb szypułkowy (Quercus robur) wyhodowany z żołędzi zebranych w 2003 r. z najstarszego w Polsce pomnikowego Dębu Chrobrego. Żołędzie te zostały poświęcone przez Ojca Świętego Jana Pawła II podczas pielgrzymki leśników do Watykanu, w dniu 28.04.2004 r. Od tamtego czasu, każdy „potomek" wyhodowany z żołędzi Chrobrego nazywany jest dębem papieskim. Z tego miejsca w kierunku południowych rozciąga się Aleja Magnoliowa, mająca długość ok. 400 m.

 

PRZYSTANEK VII

Idąc prosto trawiastą ścieżką, dochodzimy do punktu widokowego – najwyższego punktu ukształtowania na terenie Arboretum (ok. 200 m n.p.m.). Stąd rozciąga się wspaniały widok na większą część arboretum, m.in. na stawy, powierzchnię łąkową, Alpinarium 2005 oraz na zadrzewienia stanowiące otulinę arboretum. Na wzniesieniu znajduje się obelisk upamiętniający uroczyste otwarcie Arboretum Leśnego, które nastąpiło dokładnie 10 listopada 1995 roku. Arboretum nosi imię profesora Stefana Białoboka – jednego z najwybitniejszych polskich dendrologów.

Wokół pamiątkowego obelisku, na łące posadzone są nieregularnie różne gatunki drzew liściaste i iglaste, które wchodzą w skład Kolekcji Roślin Pamiątkowych. Drzewa te zostały posadzone przez zaproszonych gości, mających związek z tematyką leśnictwa oraz z samym Arboretum Leśnym. Znajdują się tutaj m. in. klon zwyczajny (Acer platanoides) posadzony przez Jego Ekscelencję księdza biskupa Edwarda Janiaka, Krajowego Duszpasterza Leśników; Tulipanowiec chiński (Liriodendron tulipifera) posadzony przez Prof. Włodzimierza Senetę w 1995 roku; Magnolia szerokolistna (Magnolia obovata) posadzona w 1995 roku przez ówczesnego Dyrektora Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku - Władysława Bugałę czy dąb szypułkowy (Quercus robur) posadzony w roku 1995 przez Krzysztofa Pendereckiego.

 

PRZYSTANEK VIII

Następnie kierujemy się na północny zachód w okolice stawów – „Podkowa" i „Duży Staw", wraz z towarzyszącymi mostami i kładkami, gdzie zgromadzona jest największa w Arboretum kolekcja roślin wodnych.

Schodząc z pomostu, w kierunku zachodnim udajemy się do zwartej grupy drzew, tzw. „Lasu Trzeciorzędowego". Jest to grupa drzew z gatunku metasekwoja chińska (Metasequoia glyptostroboides). Gatunek jest żywą skamieniałością. Występował w erze mezozoicznej i dominował w trzeciorzędzie. Na skutek zmian klimatycznych zasięg metasekwoi zaczął się stopniowo zmniejszać. Obecnie gatunek zachował się jedynie na stanowiskach reliktowych w Chinach.

Następnie możemy udać się na spacer na Groblę dookoła Dużego Stawu. Mijając część parkową, spacerując wzdłuż brzegu możemy podziwiać rośliny wodne i te rosnące na podmokłych siedliskach. Mijamy miejsce przeznaczone na grill lub ognisko dla turystów (jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrekcją arboretum), miejsca wypoczynkowe oraz kapliczkę, wykonaną z wydrążonego pnia drzewa i okryta strzech.

 

PRZYSTANEK IX

Dalsza zaproponowana trasa prowadzi na południe, ścieżką wzdłuż grupy drzew z gatunku brzoza brodawkowata (Betula pendula) oraz zwartej grupy nasadzeń świerka serbskiego (Picea omorica). Docieramy do drugiej kolekcji różaneczników "Na Polanie". Kolekcja zawiera bogatszy zbiór roślin z gatunku różanecznik (Rhododnedron sp.) i atrakcyjna jest w miesiącach kwiecień/maj. Obok znajduje się również kolekcja magnolii (Magnolia sp.) i piwonii (Paeonia sp.)

 

PRZYSTANEK X

Wychodząc z kolekcji różaneczników kierujemy się w stronę zwartego zadrzewienia świerka serbskiego (Picea omorica). udajemy się do terenu z różnorodnymi gatunkami roślin iglastych i liściastych zgromadzonych w arboretum. W tej części zlokalizowana jest również kolekcja dereni (Cornus sp.).

Z drugiej strony zadrzewień świerka serbskiego znajduje się matecznik roślin iglastych oraz jedna z największych w Polsce kolekcji sosen z rodzaju Pinus. Jest tutaj ponad 60 gatunków i odmian. Ciekawostkę stanowią wyhodowane w Arboretum dwie nowe, karłowe odmiany sosny czarnej – Pinusnigra 'Syców' i Pinus nigra 'Ślizów'. W obecnej chwili rośliny iglaste w Arboretum są reprezentowane przez 26 rodzajów. Najliczniejszą grupę roślin iglastych stanowią: sosny (Pinus), świerki (Picea), jodły (Abies), modrzewie (Larix), jałowce (Juniperus), cyprysiki (Taxodium) i żywotniki (Thuja).

 

Na koniec udajemy się do wyjścia, w stronę kasy i punktu informacji. Tam udostępniona jest kawiarenka z napojami i jedzeniem oraz punkt sprzedaży roślin, w którym można znaleźć mnóstwo roślin ozdobnych do ogrodu w atrakcyjnych cenach.

ZAPRASZAMY!

Materiały do pobrania