Kolekcje Roślin

Wykaz gatunków roślin chronionych na terenie Arboretum Leśnego im. Prof. S. Białoboka w Sycowie [stan na dzień: styczeń 2013]

Trasa turystyczna w Arboretum

Dla terenu Arboretum Leśnego opracowano przykładową trasę turystyczną, która prowadzi przez najbardziej atrakcyjne miejsca, które warto zobaczyć!